50 000 лв за малки фирми: От 15.10.2020г.

Уважаеми колеги,

От 15.10.2020 г. очакваме да бъдат обявени 2 две нови процедури за Безвъзмездна Финансова Помощ!

Малките фирми имат шанс да участват и за двете! На тази страница вижте информация за получаване на оборотни средства до 50 000 лв – за заплати, осигуровки, консумативи, външни услуги, материали, ремонт и други!

Проект I. (Големите Малки )„Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

ЦЕЛ: Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

БЮДЖЕТ: 40 000 000 евро

    – за малки фирми с оборот над 500 000 лева за 2019г. /Не е подходяща за микро или за средни фирми!/

– Подпомагат ви с до 50 000 лева за Оборотни средства. /Материали, консумативи, заплати, осигуровки, външни услуги, ремонти и други/

Ако вече сте участвали по проекта за 10 000 лв? Това НЕ е проблем въобще. По тази програма изплащат средства за същия тип разходи. Можете да участвате и по предстоящите програми!

! По този проект НЕ е необходими да казваме предварително за какво ще бъдат изхарчени средствата.

Изисквания към кандидатите:

  • Минимум 2 приключени финансови години;
  • Спад от поне 20% в оборота ви за поне един от месеците от февруари до септември, включително;
  • Да не сте в затруднено положение(това понятие означава последните две години да не сте на загуба. Ако имате колебание как се изчислява коефициентът – моля, звъннете ни или пишете!);

Недопустими кандидати и по двата проекта са:

– Предприятия, които се занимават със селско, горско, водно стопанство, с хазартни дейности – Раздел 92, финансови предприятия – Сектор К;

– Предприятия в ликвидация, несъстоятелност или затруднено положение.

– Някои от предприятията с код по КИД от групи 10 и 11;

Ще се радваме да ви съдействаме с подготвянето на документите още сега! Документи и по двата проекта се подават от около средата на месец Октомври, 2020 г. Като цяло, няма много време!

При нас Не рискувате Нищо! 

 – Ще ви възстановим напълно първоначалната такса, ако вашият проект не бъде одобрен.

– Предлагаме цялостна услуга, с която ще ви улесним максимално. Работим бързо, коректно и ефективно!

Услугата ни за всяка от програмите включва:

  – Помощ и коректното оформяне и подаване на документите в срок. Разполагаме с квалифициран екип от проектни мениджъри, на който може да се разчита!

  – Следим по два пъти на ден за въпроси от Управляващия орган, за да не се изпусне краткият срок на отговора. (В зависимост от броя подали кандидати, срокът за следене за въпроси може да е до няколко месеца!);

  – Коректното изготвяне и Навременно подаване на Отговорите, за да не бъдете дисквалифицирани заради неподаден на време отговор или некоректен такъв;

  – Подготвителните мерки по визуализация след одобрение;

  – Уточняване на формата на отчетните документи;

  – Изготвяне на план за това кои разходи ще се отчитат и кои не – за безпроблемно отчитане на проекта;

  – Определяне със счетоводството ви на правилното аналитично отчитане на разходите по проекта, за да могат да се правят после коректни справки;

  – Изготвяне И подаване на финални финансови и технически отчет;

  – Комуникация чрез системата ИСУН с Управляващия орган за Признаване на въпросни разходи или замяна с други, които те биха приели;

  – Пълно съдействие до приемането на финалните отчети.

  – Изготвянето на информационен файл и хартиени папки с документацията, която трябва да се съхранява при вас.

Извършваме комплексна услуга: от подаването на проектното предложение, до окончателното му отчитане.

Ако прецените, че можем да ви бъдем полезни: нашият екип е на разположение – предлагаме много добри условия, без риск за вас!

Ако вашият проект не бъде одобрят, ще възстановим първоначалната такса – както е описано и в договора ни!

Колко струва?

  •  Първоначалната такса е 500 лева без ДДС. (дори тя се връща ако поради някаква причина не ви одобрят.)
  • Брутната Консултантската такса за цялото подаване и отчитане на проекта е 4.7 % от безвъзмездната помощ. Остатъкът след първоначалната такса се плаща чак след като получите одобрение!

Ще се радваме да можем да помогнем в тези трудни времена, и да работим съвместно и в по-добрите времена, които предстоят.

Обадете се или ни пишете, за да задействаме нещата още днес:

02/437 38 85 

0897 948 216 -> Има и Viber

0897 948 215 -> Има и Viber

Нетселс.БГ ООД

С уважение, и пожелание за здраве и успех:
екипът на ActiveBizCRM – Активизирайте своя бизнес!