ИКТ Ваучери

Уважаеми клиенти,

първата кампания приключи. Очакваме нова кампания около средата или края на 2022г. Моля следете нашия сайт, или ни изпратете запитване – за да ви включим в нашия информационен бюлетин по проекта!

Приемаме и заплащане с ВАУЧЕРИ за ИКТ!

 „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии (ИКТ услуги) на микро, малки и средни предприятия (МСП)“

Уважаеми колеги,

Искаме да Ви уведомим, че сме одобрен доставчик на ИКТ услуга от Изпълнителна Агенция за насърчаване на малките и средни предприятия по програмата за ИКТ ВАУЧЕРИ. Одобрени сме по компонент: Ваучери тип 2 – ваучери за ИКТ услуги за дигитален маркетинг, оптимизиране на процеси и/или осигуряване на кибер и информационна сигурност ,

Под-компонент: група 2 – ИКТ услуги за оптимизиране на управленски, производствени и логистични процеси.

Ако сте одобрени за да получите ваучер по Група 2 – за внедряване на съвременна система за Оптимизиране на процесите във Вашата организация, ще се радваме да работим съвместно по изпълнението на вашия проект.

Стойността на ваучера покрива всички присъщи разходи за дейността, включително обучение на място на вашия персонал, придаване на индивидуален отенък на системата за ползване от вашата конкретна компания, и всичко необходимо, което се изисква от наша страна, за да сме Ви максимално полезни!

Ако се интересувате от това как можете да кансидатствате по схемата: „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии (ИКТ услуги) на микро, малки и средни предприятия (МСП)“ – можете да се свържете с нас.

Кандидатстването е НАПЪЛНО БЕЗПЛАТНО и ПРОЗРАЧНО през системата ИСУН2020