CRM – защо и как?

Едно лесно за разбиране определение на управлението на взаимоотношенията с клиенти (CRM)

Управлението на взаимоотношенията с клиенти (CRM) е технология, с която да управлявате връзките и комуникациите на фирмата си с клиенти и потенциални клиенти. Целта е проста: да се подобри бизнес връзката. Систематата за управление на  взаимоотношенията с клиентите помага на фирми да останат свързани с клиентите, да опростят процесите и да подобрят доходността си.

Когато хората говорят за управлението на взаимоотношенията с клиенти (CRM), обикновено имат предвид система за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM system). Това е инструмент, който помога да управлявате контактите, продажбите, продуктивността и още.  

Решение от вида на ActiveBiz CRM за управление на взаимоотношенията с клиенти Ви помага да съсредоточите върху връзката на вашата оргнизация с отделни хора — включително клиенти, потребители на услуги, колеги или доставчици — през жизнения ви цикъл с тях, включително намирането на нови клиенти, да спечелите бизнеса им, да осигурите поддръжка и допълнителни услуги по време на взаимоотношенията.

За кого е подходяща системата за управление на взаимоотношенията с клиенти ?

Системата за управление на взаимоотношенията с клиенти дава на всички — (от отделите продажби, обслужване на клиенти, бизнес развитие, назначаване, маркетинг или друга част от фирмата — по-добър начин за управление на външната комуникации и взаимоотношения, които водят към успех. Инструмента за управление на взаимоотношенията с клиентите (CRM) позволява да запазвате информация за проспектите и клиентите, да определите възможностите за продажба, да записвате проблемите с услугата и да управлявате маркетинговите кампании. Всичко това в една централна локация — и прави информацията за всяка комуникация с клиент достъпна за всеки от вашата фирми, който би могъл да се нужда е от нея .

Нагледността и лесният достъп до данните правят съдействието по-лесно и увеличават продуктивността. Всички във фирмата Ви могат да видят как е комуникирано с клиентите, какво са купили, кога последно са купили, колко са платили и още. Системата за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM) може да помогне както на малки, така и на средни фирми да се разрастнат. Може да е от особена полза за малкия бизнес, където екипите често трябва да намерят начин как да извършват повече дейности в по-малък състав.

Защо системата за управление на взаимоотношенията с клиенти е важна за бизнеса ми?

Gartner предвиждат, че до 2021г., Системата за управление на взаимотношенията с клиентите (CRM) ще бъде най-голямата област за приходите, що се отнася до разходи за софтуер за предприятията. Знаете, че се нуждаете от стратегия за бъдещето. Имате цели за продажбите, както и за бизнеса и доходността. Само че да получите съвременна и сигурна информация за прогреса Ви може да е трудно. Как можете да превърнете множеството потоци от информация, които идват от отделите продажби, обслужване на клиенти, маркетинг и мониторинг на социалните мрежи, в полезна бизнес информация?

Системата за управление на взаимоотношенията с клиенти може да ви даде обобщен изглед за вашите клиенти. Можете да видите всичко на едно място: табло, което можете да персонализирате. То от своя страна може да ви каже миналата история на клиент с вас, състоянието на поръчките им, всякакви отличаващи се проблеми при обслужването на клиенти и други.

Можете да изберете да включите информация от тяхната публична дейност в социалните мрежи, като например какво харесват и какво не, какво казват и споделят за вас и конкурентите ви. Търговците могат да използват системата за управление на взаимоотношенията с клиентите (CRM), за да разберат по-добре линията на продажбите или проспектите, които идват, за да направят предвиждането по-лесно и точно. Ще виждате по-ясно всяка възможност или потенциален клиент, показвайки ви ясния път от запитванията до продажбите. Най-голяма полза ще имате, ако използвате  CRM системата не само като инструмент за продажби и маркетинг, а ако я вградите в бизнеса си – от човешки ресурси през обслужване на клиенти и управление на веригата за доставки.

CRM системите в началото са били използвани като инструмент за продажби и маркетинг. С течение на времето, не само екипите за обслужване на клиенти виждат реални ползи от използването им. Клиентът в наши дни може да повдигне въпрос в един канал, например Facebook, и след това да мине на имейл или телефон, за да го разреши лично. Единната ни CRM платформа – ActiveBizCRM – Ви позволява да управлявате запитванията през каналите без да се обърквате и дава на служителите по продажбите, обслужването и маркетинга, единна информация за комуникацията с клиента.

Да управлявате бизнес без система за управление на взаимоотношенията с клиентите може да ви коства пари.

С колкото повече администрация се занимавате, толкова по-малко време имате за всичко останало. Един действащ екип по продажби може да генерира потоп от данни! Представителите по продажби са навън, говорят с клиенти, срещат се с потенциални клиенти и намират ценна информация. Проблемът е, че много често тази информация бива съхранена по ръкописни бележки, лаптопи или в главите на вашите търговци.

CRM системата подсигурява всичките ви данни за клиента да са на едно място и да бъдат актуализирани лесно.

Не правете проследяването и управлението на клиентската информация по-трудно, отколкото трябва да е! CRM системата подсигурява всичките ви данни да са на едно място и може лесно да бъдат актуализирани от всеки, по всяко време.

Детайлите от разговорите може да се изгубят, а обещанията от срещите да не бъдат доработвани незабавно. Подреждането на клиентите по приоритет може да е въпрос на догадки, вместо на точно действие, основаващо се на факти. реално, всички тези проблеми могат да бъдат избегнати, ако маркетинг-специалистът има опцията да обработи получената от него информация във вид, който да може да се ползва от колегите му по “веригата” в предприятието. Истината е, че не само продажбите страдат без CRM система!

Вашите клиенти могат да се свързват с Вас чрез телефон , имейл или социални мрежи,  за да задават въпроси, да проследяват поръчки или да Ви осведомят за проблем. Без обща платформа за комуникация между клиентите, комуникацията може да бъде пропусната или изгубена в информационния потоп, което ще доведе до бавен и незадоволителен отговор.

Дори и да успеете да съберете всички тези данни, ще се изправите пред предизвикателството да ги разберете. Може да е трудно да извлечете информация. Може да Ви е трудно да създадете доклади и така да изгубите ценно време за продажби. Мениджърите може да не разберат какво възнамеряват да правят екипите им, което означава, че те не могат да предложат правилното отношение и насоки в точния момент. Липсата на контрол може да доведе до липса на адекватна или никаква отчетност от страна на екипа.  

За това ви препоръчваме да разгледате в детайли възможностите на ActiveBiz CRM системата. Ние предлагаме светкавична техническа поддръжка, обучение за служителите ви не само по отношение на това как да работят със системата, но и как да завъртят “колелото на продажбите”. Ще ви съдействаме да изградите сплотен, работещ и активен търговски отдел. Ще ви съдействаме да подобрите и структурирате взаимоотношенията си със своите клиенти.

Платформите като нашата стават все по-популятни и търсени: Дали поради Ковид-кризата, или поради факта, че животът ни все повече и повече се “дигитализира”. Ние до момента сме помогнали на други фирми в страната ни да подобрят бизнеса си и да успеят. Считаме, че можем да сме от полза на почти всеки бизнес. Може би е настъпил моментът да се свържете с нас, за да ви съдействаме!

Вижте допълнителна информация за ActiveBiz CRM

Приключил проект! За заплащане на услугата: Безплатно закупуване на ActiveBiz CRM по програмата за IT ваучери на Изпълнителна агенция за малките и средни предприятия. Вижте допълнителна информация и как да кандидатствате. /