Продажби в голям мащаб са възможни само със специализация по роли на служителите!

Системата ви позволява всеки етап на продажбите да е воден от различен служител.

Така всеки служител може да се специализира в това, в което е най-добър. Например мекото и топло обръщение към клиента, когато го запознаваме с продукта и нашите услуги, е силната страна на един от служителите. А затварянето на сделката или настойчивото подканяне за финализиране на продажбата, е силната страна на друг служител.

Работата сe извършва на принципа на “поточната линия” като всеки върши това, в което е най-добър. Работи се точно и бързо. А всеки знае, от световната история до какви висоти е достигнало производството след въвеждане на конвейрното изпълнение! На този принцип е възможно да се реализират и продажби в голям мащаб.