Получете Безвъзмездно финансиране: COVID-19 (от 3,000 до 10,000лв.) за Вашата организация!

ВАЖНО!
Срокът за подаване на документи за безвъзмездната помощ: 14.05.2020 – 15.06.2020г.

Във връзка с пандемията от Ковид-19:
в периода 14.Май.2020г. – 15.Юни.2020г. – микро и малките предприятия могат да подадат документи, за да получат БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОМОЩ (Получените пари после НЕ СЕ ВРЪЩАТ на държавата). Можете да получите от 3 000 до 10 000 лв.

Средствата са по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

На тази страница ще обясним всички изисквания на разбираем език. Ако решите да се обърнете към нас за съдействие – ще ви помогнем с:

1. Подготовка на проектното предложение (Разполагаме с квалифициран екип). Ще обсъдим детайлно с вас какво да планираме, за да може проектът да бъде максимално полезен за вас;

2. Подаване на документите – ще посочим какви точно документи да съберете, като съветът ни е това да стане ВЪЗМОЖНО НАЙ-СКОРО;

3. След като усвоите парите – ще помогнем с отчитането на фактурите и останалите проектни документи

4. Съветваме ви да сте сред първите, които подват документи! Планираните за даване средства за 173 млн. лв., но в България могат да кандидатстват около 400 000 микро и малки предприятия!

Правилото при одобрение е: Ще бъде финансиран онзи бизнес, който подаде и е одобрен пръв! Не трябва да се губи време!

Нашата такса е: 500 лв + 100 лв ДДС. С нашите клиенти подписваме ДОГОВОР ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГА, и започваме работа по вашия проект НЕЗАБАВНО!

Нашата ГАРАНЦИЯ: Ако Вашата организация НЕ БЪДЕ ОДОБРЕНА – ще Ви възстановим изцяло заплатената такса! С нас НЕ ПОЕМАТЕ НИКАКЪВ РИСК! Екипът ни се състои от опитни проекто-мениджъри. Участвали сме в разработването и отчитането на около 80 проекта до момента, на различни стойности. Считаме, че можем да работим успешно и с вашата организация!

Най-важните изисквания са:

1. Да не сте от “забранените” сектори. Вижте кои фирми не могат да участват

2. Да се преценят правилно финансовите параметри на вашата организация:
! Трябва да се изчисли и анализира дали фирмата е допустим кандидат.
! Трябва да се определи каква сума можете да получите.
! Необходимо е да имате минимум 30 000 лв оборот за 2019г.
! Да се прецени в кой месец ще е най-добре да подадем проектните документи.

И още доста неща, които ние ще направим за вас, като част от нашата услуга!

Документи могат да се подават в интервала 14.05.2020 – 15.06.2020г.

3. Следвайте ПЛАНА ЗА НЕЗАБАВНО ДЕЙСТВИЕ! Изпращаме Ви детайлен списък със задачи, които да изпълните последователно. Така ще разберете с какви документи е необходимо да се снабдите, за да сте готови за незабавно подаване на проект. За най-голяма доза сигурност, ние съветваме всички наши клиенти да се подготвят с документите предварително, за да подадем проекта веднага, щом бъде отворена мярката.
Документи могат да се подават от 11.май, 2020 г. При коректно попълнени документи, Фирмите имат голям шанс да бъдат одобрени – ако подадат навреме! Разчитайте безпрекусловно на нашето съдействие за коректно и изчерпателно подаване на документи, и последващото отчитане на проекта!

1. Кои фирми МОГАТ и кои НЕ МОГАТ да участват?

OK Проекти могат да подават микро и малки предприятия (Броят на вашия нает персонал трябва да е под 50 лица). Кандидатите задължително трябва да са развивали дейност през 2018 и 2019 година.

OK Вашият оборот за месец април, 2020 г, /ако се кандидатства м.май 2020 г/, трябва да е намалял с поне 20% спрямо средно аритметичния ви оборот за 2019 г.

OK Допустими за кандидатстване са фирми с всякакъв предмет на дейност,
X с изключение на фирми, които се занимават с първична преработка на земеделски продукти, или които имат седалище и или клон със седалище на територията на селски район.

X По тази мярка НЕ МОГАТ да кандидатстват и земеделски производители и преработватели на земеделски продукти. Кликнете ТУК да прочетете повече за предвидената отделна програма за зеленчукопроизводителите!

X Предприятия, които са с код на икономическа дейност 10 „Производство на хранителни продукти” и код 11 „Производство на напитки” също не могат да кандидатстват.


За да подадем документи за Вашата Безвъзмездна Финансова Помощ сега, през м.май, 2020 г. – (очаква се да ги получите до 2 седмици от одобрението), то трябва през м.април, 2020 г. да имате минимум 20% спад на приходите спрямо средният месечен доход за 2019 г. Ако имате нужда от СЪДЕЙСТВИЕ при изчислението – моля СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. Консултацията не се заплаща!


Уважаеми колеги, ако желаете да Ви съдействаме с подготовката на проектните документи: Молим, свържете се с нас.
Ще Ви изпратим за преглед Договор. След като го одобрите и подпишете, и заплатите таксата: Молим ви да ни го върнете по и-мейла.
Екипът ни работи много качествено и интензивно, и имаме готовност да започнем работа веднага. Също, не остана и много време.

Много наши клиенти дават нашите контакти на своя счетоводител, за да обсъдим детайлите. Не се колебайте да се свържете с нас лично, или чрез счетоводната кантора, която Ви обслужва! Отговаряме бързо и компетентно.

За допълнителна информация от Официални източници:

http://opic.bg/procedure/bg16rfop002-2073-podkrepa-na-mikro-i-malki-predpriyatiya-za-preodolyavane-na-ikonomicheskite-posledstviya-ot-pandemiyata-covid-19

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Default/Index

За контакт с нас: За безплатна консултация, или за да Ви изпратим договора за преглед и подпис:

Офис тел: 02/493 00 70, Mob.phone: 0897 948 215; Mob.phone: 0897 948 216;

E-mail за контакт и за изпращане на подписаните ДОГОВОРИ:

Или чрез Формата за контакти

ВАЙБЪР Комуникация и на двата посочени мобилни номера: 0897 948 215 и 0897 948 216
С уважение, и пожелание за здраве и успех:
екипът на ActiveBizCRM – Активизирайте своя бизнес!