Безвъзмездна финансова помощ за микро, малки и средни предприятия /срещу Covid-19/.