ДМА и Софтуер(15-75000 лв)

 „Адаптиране на дейността на МСП в контекста на COVID-19“ – Проектът стартира около 12.10.2020г!

Отпусканите средства са БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ и са в размер на:

Микро фирми – до 15 000 лв. | Малки фирми – до 30 000 лв. | Средни фирми – до 75 000 лв.

Отпускат се средства за ДМА, ДНА, СМР, материали и консумативи, Софтуер, Климатици, компютри и др., свързани с: промяна на работния процес и обстановка във фирмата така, че да стане по-безопасна в условията на работа и Covid-19. А също се допуска и реорганизиране на работа от дистанция чрез закупуване на софтуер, хардуер и други.

Допустими са: Дейности, свързани със създаване на здравословни и безопасни условия на труд, както и за адаптиране на процесите и  организацията на работа в МСП в условията на COVID-19.

Според нас най-добре могат да се oползотворят за:

1. Софтуер, който да ви помага да работите и отчитате дейността на служителите дистанционно (администрация – търговски и маркетинг отдели). Включва и колцентър от всеки компютър с интернет. Подходящо за работа от офиса и от дома. Ние предлагаме внедряване и закупуване на CRM АктивБиз Софтуера – Вижте повече информация ТУК

  • Закупуване на служебни компютри, за работа от дома.

2. Оборудване за хигиенизиране и дезинфекция, вкл. поставяне на автоматични диспенсъри – за дезинфектант или за калцуни, прегради от плексиглас, колективни средства за защита (за да могат хората да работят и без маски). 

3. Ултравиолетови лампи, които периодично да дезинфекцират въздуха.

4. Пречистватели за въздух с вградени ултравиолетови филтри за намаляване до минимум на патогените във въздуха; Климатици със антибактериални и пречистващи филтри.

5.Друг вид оборудване, който е характерен конкретно за вашия бизнес: Например с цел да се увеличи разстоянието между служителите по време на работа, може да се закупи допълнително оборудване /Шкаф за документи за всеки отделен служител, или друго, в зависимост от компанията ви/.

6. Ремонтни дейности – ако с този ремонт ще се постигне разширяване на работното пространство, или отваряне на нов вход за достъп, или постигане на реорганизация така, че да бъде по-безопасно за вас, вашите служители и клиенти. Обособяване на отделни потоци на движение и осигуряване на безконтактно преминаване между отделните помещения.  

7. Друго – ; Помислете какво друго ви е необходимо, като изискването за позволените дейности е всички те да са в посока “намаляване на риска от Covid-19” и увеличаване на безопасността за служители, ръководители, клиенти, контрагенти.

Изисквания към кандидатите:

  • Минимум 1 приключена финансова година (2019) – през която да е извършвана стопанска дейност И да имате минимум 30 000 лв оборот;
  • Спад от поне 20% в оборота ви за поне един от месеците от февруари до септември, включително;
  • Да не сте в затруднено положение(това понятие означава последните две години да не сте на загуба. Ако имате колебание – моля, звъннете ни или пишете!);

Недопустими кандидати са:

– Предприятия, които се занимават със селско, горско, водно стопанство, с хазартни дейности, финансови предприятия;

– Предприятия в ликвидация, несъстоятелност или затруднено положение.

– Някои от предприятията с код по КИД от групи 10 и 11;

Ще се радваме да ви съдействаме с подготвянето на документите още сега! Документи и по двата проекта се подават от около средата на месец Октомври, 2020 г. Като цяло, няма много време!

При нас Не рискувате Нищо!

– Ще ви възстановим напълно първоначалната такса, ако вашият проект не бъде одобрен.

– Предлагаме цялостна услуга, с която ще ви улесним максимално. Работим бързо, коректно и ефективно!

Услугата ни за всяка от програмите включва:

– Помощ и коректното оформяне и подаване на документите в срок. Разполагаме с квалифициран екип от проектни мениджъри, на който може да се разчита!

-Следим по два пъти на ден за въпроси от Управляващия орган, за да не се изпусне краткият срок на отговора. (В зависимост от броя подали кандидати, срокът за следене за въпроси може да е до няколко месеца!);

-Коректното изготвяне и Навременно подаване на Отговорите, за да не бъдете дисквалифицирани заради неподаден на време отговор или некоректен такъв;

– Подготвителните мерки по визуализация след одобрение;

– Уточняване на формата на отчетните документи;

-Изготвяне на план за това кои разходи ще се отчитат и кои не – за безпроблемно отчитане на проекта;

– Определяне със счетоводството ви на правилното аналитично отчитане на разходите по проекта, за да могат да се правят после коректни справки;

-Изготвяне И подаване на финални финансови и технически отчет;

– Следене по 2 пъти на ден за въпроси към отчетите и коректно и навременно връщане на отговори, за да се верифицират окончателно разходите.

– Комуникация чрез системата ИСУН с Управляващия орган за Признаване на въпросни разходи или замяна с други, които те биха приели;

– ;Пълно съдействие до приемането на финалните отчети.

– Изготвянето на информационен файл и хартиени папки с документацията, която трябва да се съхранява при вас.

Извършваме комплексна услуга: от подаването на проектното предложение, до окончателното му отчитане.

Ако прецените, че можем да ви бъдем полезни: нашият екип е на разположение – предлагаме много добри условия, без риск за вас!

Ако вашият проект не бъде одобрят, ще възстановим първоначалната такса – както е описано и в договора ни!

Колко струва?

  •  Първоначалната такса е 500 лева без ДДС. (дори тя се връща ако поради някаква причина не ви одобрят.)
  • Брутната Консултантската такса за цялото подаване и отчитане на проекта е 4.7 % от безвъзмездната помощ. Остатъкът след първоначалната такса се плаща чак след като получите одобрение!

Ще се радваме да можем да помогнем в тези трудни времена, и да работим съвместно и в по-добрите времена, които предстоят.

Обадете се или ни пишете, за да задействаме нещата още днес:

02/437 38 85 

0897 948 216 -> Има и Viber

0897 948 215 -> Има и Viber

Нетселс.БГ ООД

С уважение, и пожелание за здраве и успех:
екипът на ActiveBizCRM – Активизирайте своя бизнес!