Проект 20% от оборота за 2019г. – от Министерството на Туризма.

Проект на министерството на Туризма: Помощ в размер на до 20% от вашия оборот за 2019г. /Вижте дали можете да участвате/

Приемът на документи ЗАПОЧВА 28.01.2022 – и е САМО 8 календарни дни!

Уважаеми колеги, ето изискванията на кратко:

– Код по КИД на фирмата – един от следните: 55, 56, 79, 82.3, 86, 90, 93, 96.04.

– Трябва да имате спад в оборота за 2020г., спрямо оборота за 2019г.(гледа се код 15100 от годишната данъчна декларация) – Необходимият спад се изчислява така: Взема се оборотът от 2019г. Изваждаме от сумата оборотът за 2020, както изваждаме всички получени до момента помощи за Ковид (заплати по 60/40, по Запази ме, помощите от НАП, програмите за 10 000, 50 000, 150 000 лв., помощите от мин. на Туризма, ваучери за ИКТ и други). Ако получите като резултат число над 500 ->>>> Можете да участвате!

Максималният размер на помощта, за който се кандидатства: ДО 20% от оборота ви за 2019г. /нетни приходи от продажби – код 15 100 от ГДД/.

Дали ще получите тази сума, или по-малка от нея – зависи колко много други фирми са участвали, и какви са техните обороти. НЯМА да има фирма, която да отговаря на условията и да участва, а да не получи финансиране!

!!! Внимание: По този проект не е от значение редът на подаване на документи. Дали подадете първи или последни, няма да се отрази на получените пари. Гледа се дали подадените документи са изрядни!

За да проверим дали отговаряте на условията:

Наименование на фирмата:  ……………….

ЕИК /Булстат/ на фирмата: ……………….

Телефон за връзка:  ……………….

Е-мейл:  ……………….

Лице за контакти:  ……………….

Информация за получените КОВИД субсидии :

Проект Получени средства Период, за който се отнасят получените средства
Програмата за микро и малки фирми/10 000 лв/………………..………………..
Програмата За големите малки/50 000 лв/………………..………………..
Програмата за средни фирми /150 000 лв/………………..………………..
Програмите на министврството на туризма: 1%, 4% и/или 15% или по чл. 112………………..………………..
Програмата на НАП: Първа фаза, Втора фаза, Трета фаза………………..………………..
Други програми от 2020 до сега: 60/40 , 290 лв, Запази ме: ….………………..………………..

Следната информация можем да проверим служебно, ако нямате време да я попълвате:

Имате ли оборот за 2018, 2019 и 2020 поне 500 лв: …………………….

Основна дейност на дружеството по кид 2008: ………………… Имате ли допълнителен код по КИД: …………………..

Трите имена на Управителя, който ЩЕ ПОДПИШЕ С КЕП пълномощното за подаване на проекта: …………………

Банкова сметка (на фирмата) …………………

Имате ли профил в СУНИ 2020 – това е платформата за подаване на проекти?

Има 2 варианта за подаване: (Напишете ни кой вариант избирате)

Вариант 1 – През вашия фирмен профил: /Ако нямате – ще ви изпратим покана за регистрация в СУНИ/

И-мейл – ………………… Парола – …………………

Вариант 2 – През нашия профил. Ще си разменим документите по и-мейла. Ще изпратим на вашия и-мейл подадения проект.

За да започнем работа веднага /документи се подават от петък, 28.01.2022 г – моля изпратете ни данните на имейла netsels@abv.bg или се свържете по телефона с нас. Искаме да ви съдействаме БЪРЗО и КОМПЕТЕНТНО. Спомогнали сме на много наши клиенти, надяваме се да съдействаме и на вас!

Каква е нашата комисионна?

Нашата комисионна е в размер на 6% от получената от вас помощ, като Минималната ни такса е 600 лв + ДДС, независимо от размера на получената от вас помощ. Плаща се СЛЕД КАТО ВИЕ ПОЛУЧИТЕ ФИНАНСИРАНЕТО.

Нашата услуга включва всички дейности по подаване на документи през СУНИ, следене за въпроси и изпращане на отговори. Отчитане на получените пари по проекта. Извършваме компетентно всички дейности от А до Я. Като наши клиенти, също така ви информираме за предстоящи проекти и програми, по които можете да се включите. Работим като подписваме договор за консултантска услуга. Ние сме бързи и компетентни!

Оставаме на разположение за въпроси и коментари! Нашият екип има голям опит по подаването и отчитането на множество проекти, свързани с получаване на подкрепа по Ковид мерките. Работили сме по проектите за 10 000 лв., за 50 0000 лв., за 150 000 лв. Проекта на НАП – трите фази. По транспортния проект, както и по всички проекти на Министерството на Туризма. Спомогнали сме на много фирми, и се надяваме да работим съвместно.

С уважение,

Екипът на Нетселс.БГ ООД – netsels@abv.bg

тел. 02/437 38 85 , 02/493 00 70 – отговаряме веднага

Моб. тел. 0897 948 215 – Управител