Получете от 30 000 до 150 000 лв. Безвъзмездна помощ!
Вижте как да кандидатствате за Безвъзмездната помощ! Предлагаме и безплатна консултация!

Уважаеми колеги,

 
Вероятно знаете, че се подобриха условията за средните фирми, и вече  безвъзмездната финансова помощ по проекта Covid-19 – е в размер на 30 хил – до 150 хил.лв.   
 

Най-съществените точки (според нас са в положителна посока):

 
1. Увеличи се процентът за получаване на помощта от 1% на  3%  от оборота. Така,  Предприятие с оборот от 1 000 000 лв. ще получи безвъзмездна помощ в размер на 30 000 лв., А предприятие с оборот от 3 000 000 лв. – ще получи безвъзмездна помощ в размер на 90 000 лв.  Получените средства не са заем – те са безвъзмездна помощ!
2. Вече се гледа Не нетният оборот за 2019г, а  общите приходи  /шифър 0100, като за ЕТ Част III, шифър 2-3001 „Общо приходи“/ за 2019г.
3. Отпусканите средства ще са в размер от 30 000 до  150 000 лв. – (до сега лимитът беше 100 000 лв).
4. За да кандидатствате, трябва да покажете спад в месечен оборот:
Необходимо е да имате спад от 20%, като се съпоставя месец от 2020г с месец от 2019г.
5. Ако вашето предприятие има задължения към държавата или община до 50 000 лв: не се предоставя документ. Предоставяте документ за разсрочване или друга договореност с НАП, ако задълженията надхвърлят 50 000 лв.
 
Нашият екип – Нетселс.БГ ООД считаме, че с тези нови условия, програмата е доста по-атрактивна за вас, средните предприятия! Предоставя по-адекватни като количество финансови средства, спрямо оборота на фирмата. И поради тази причина, предизвиква интереса от все по-широк кръг средни фирми! Не отлагайте във времето!
 

За какво могат да се похарчат средствата?

* Тя позволява да се закупуват материали, консумативи, външни услуги, заплати и осигуровки.
* Позволява този тип разходи да бъдат покривани и  със задна дата.
Ще се радваме да разговаряме с вас – да проверим дали вашият код по КИД и другите служебни обстоятелства позволяват да подадете документи и да получите средства по проекта. Проектът е с много добри параметри, и бихме искали да ви съдействаме за одобрение! Периодът за подаване на документи ще е юли-август, 2020г. – като точната дата се очаква.
 

Как работим ние?

– предлагаме ви безплатна консултация, за да определим параметрите на вашето предприятие
– подписваме с вас договор
– започваме работа!
 
Обикновено препоръчваме на нашите клиенти: да не оставяме всичко за последния момент. Моля, свържете се с нас максимално в най-кратък срок, за да имаме възможност да изготвим проектното предложение. 
 
За въпроси – пишете, звъннете на:
 
02/437 38 85
0897 948 216 – инж. Милен Матев: Има и (Viber)
0897 948 215 – Светла Матева: Има и (Viber)
 
 
С уважение, и пожелание за здраве и успех:
екипът на ActiveBizCRM – Активизирайте своя бизнес!