За СРМ

Време е за оптимизиране на процесите по управление и продажби във фирмата

ActiveBiz CRM драстично подобрява начина, по който се работи, продава и управлява!

По-добро управление на хората

С ActiveBiz CRM всеки служител ще знае по-ясно своите задължения, ще се отчитат по-категорично неговите постижения, ще се повиши мотивацията и производителността на екипа.

Повече продажби

Кой не мечтае за повече продажби? Първият ни клиент, с който работихме съвместно, увеличи обема на своите продажби с над 10 пъти само за 1 година! От нас очаквайте ПРОФЕСИОНАЛНО обучение за своя екип на  място. Заедно ще изготвим плана “Активни продажби в действие: Стъпка по стъпка"! 

Провеждаме обучение на място за вас и вашия екип

За да сме ви максимално полезни, ще дойдем на място при вас. Ще се запознаем с конкретните осбености и проблеми на вашия бизнес. Въоръжени с тази информация, ще проведем тематично обучение на вашия маркетингов екип. Основните цели на обучението са:

  • Да настроим CRM системата да работи по най-добрия за вашата фирма начин. Искаме на улесним и подобрим работния процес.
  • Да обучим вашия персонал да работи със ActiveBiz CRM системата. 
  • Най-важната ни задача е да внедрим новия, подобрен начин за продажби и обслужване на клиенти. Ние знаем как да продаваме, искаме да помогнем и на Вас!

Лесно ли се работи с ActiveBiz CRM?

Смятаме, че сме решили трудната задача как системата да бъде едновременно интуитивна за работа, и максимално полезна. 

Можете да зададете отделни, опростени задачи. Можете да създадете и комплексни последователности от действия, които се представят на служителите за изпълнение в точния момент. Администраторът, мениджърите и служителите са в точна йерархична структура и всеки знае пред кого, и за какви резултати отговаря! 

Данните за всички ваши клиенти на едно място

Стига губене на време с екселски файлове. Съберете информацията си на едно място – вижте закупените продукти, стойността на клиентите и жизнения цикъл на даден продукт за секунди! Спрете да се мъчите да отгатвате кой кога ще има нужда от вашата помощ. С ActiveBiz CRM вие ще ЗНАЕТЕ всичко това.

Фокусирайте се върху задачите, които наистина изискват вниманието ви

Не губете време със задачи, които могат да бъдат автоматизирани. С ActiveBiz CRM ще автоматизирате процеси като последващи и напомнящи обаждания, точно време за затваряне на продажбите, ще проследявате с един поглед хронологията на взаимоотношенията ви с дадения клиент, ефективността на работа на вашите служители, Сертифицирана и утвърдена процедура за работа, и още!

Идентифицирайте възможностите за по-големи продажби

Вижте с един поглед какви продукти и на какви стойности сте продавали на даден клиент. Системата ще ви подпомогне да му продадете допълнителни услуги, и така той ще стане ваш лоялен и дългосрочен клиент 

Имате въпроси или предложение?

Пишете ни: