ИКТ проект, CRM

ActiveBiz CRM – CRM система с вграден Кол център: управлявайте ефективно взаимоотношенията си с клиентите и печелете нови клиенти.

(Вземете БЕЗПЛАТНО по Европейската програма ИКТ. Ние без допълнително заплащане ще изготвим всички документи за вас).

ОСНОВНАТА НАСОЧЕНОСТ НА СОФТУЕРА Е КЪМ НОВИ ПРОДАЖБИ ОТ НОВИ И СЪЩЕСТВУВАЩИ КЛИЕНТИ, КАКТО И ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОСЛЕДИМОСТ НА ТЪРГОВСКИЯ ПРОЦЕС НА ФИРМАТА

Търсите ли решение на следните основни проблеми:

  1. Неорганизирана информация за вашите клиенти в тефтери, екселски файлове, и-мейли или лепящи бележки. Не е на едно централизирано място, с лесен достъп.

  • Никой, освен един служител, не знае какво става с клиента, а често и служителят не е наясно. Може да е забравил старите комуникации и договорености, или друг служител да е общувал с този клиент до момента.

Така се налага клиентът да обяснява всичко отначало, и това често води до загуба на клиент.

  • Непоследователно провеждане на продажбения процес – пропуска се последваща комуникация с клиента, а тя носи най-много приходи и задържа най-много клиенти.

  • Продажбите са жизненоважни. Защо тогава често пъти управителят няма лесен достъп до актуална информация за текущите потенциални клиенти, очакваните продажби и кой служител привлича най-много клиенти във фирмата?

  • Работи ли ефективно продажбеният екип? Често никой не знае! А е необходима яснота на действията, прозрачност и проследимост от ръководството, оптимизиране на времето за работа и статистики.

  • Почти невъзможно е възлагането на ясни отговорности и следене за резултати във взаимоотношенията с клиентите.

  • Буксува набирането на нови клиенти? Нуждаете се от нов канал за достигане до нови пазари? Няма нищо по-проактивно от директната комуникация по телефона с потенциални клиенти. Дори вашият екип да се състои от само 1 човек в кол центъра, очакваме да получите много добри резултати. Функционалността Автоматизиран Кол център, с която ActiveBizCRM разполага, не е задължителна за използване. Но ви дава възможност да сте активната страна в деловите взаимоотношения.

Можете ли да сметнете колко пари и клиенти губите годишно, поради тези проблеми? Не е толкова трудно да се сметне, но от отговора боли.

Проблем 1: Разхвърляна информация за вашите клиенти в тефтери, екселски файлове, и-мейли или лепящи бележки. Информацията НЕ е на едно централизирано място, с лесен достъп.

Решението на проблема: За да предложите по-добро обслужване на клиентите си, и усъвършенстване на взаимоотношенията с тях, използвайте съвремен софтуер за управление на взаимоотношенията с клиентите.

ActiveBizCRM притежава разнообразни функционалности, но основната е, че управлява всички ваши контакти и клиентската информация, в единна централизирана база от данни. Например предишни покупки, данни за клиента, информация, получена от различни канали, която ще е лесно достъпна до всеки служител, който има нужда от нея.

Така е възможно да предоставите по-добро обслужване на клиентите, което увеличава тяхната лоялност. Защото в днешната динамична среда, на клиента не му стига да получи функционален продукт или услуга.

Проблем 2: Никой, освен един служител, не знае какво става с клиента, а често и служителят не е наясно. Може да е забравил старите комуникации и договорености, или друг служител да е общувал с този клиент до момента.

Решението на проблема:

Клиентите очакват да общуват с Вас лесно и безпроблемно. Очакват да познавате проблемите им, и да цените тях и тяхното време. Очакват, че дори да разговарят с различен Ваш представител всеки път, то няма да се налага да обясняват отново и отново един и същ казус.

ActiveBiz CRM решава тези проблеми, като систематизира информацията, която получавате от различни канали с течение на времето, в обща база от данни. Всеки ваш служител ще има лесен достъп до нея. Дори и да е нов Вашият служител, за кратко време ще се запознае с нуждите на клиента, и ще представи Вашата компания адекватно пред клиента.

Проблем 3: Непоследователно провеждане на продажбения процес – няма последваща комуникация с клиента, а тя носи най-много приходи и задържа най-много клиенти. Липсата на последователност пречи на увеличението на продажбите.

Решение на Проблем 3:

“Без CRM система, 79% от всички проспекти никога не биват трансформирани в клиенти.”
Източник: PARDOT, shorturl.at/hiqrz

ActiveBiz CRM ще Ви помогне да направите по-лесен, по-постоянен и систематичен Вашия продажбен процес. Ще Ви помогне да изградите по-задълбочени взаимоотношения с клиентите си. Ще автоматизира някои задачи, ще ви помогне с анализирането и статистиката. Ще изкарва подсказки на екран в подходящия момент, така че никой клиент да не бъде забравен. В резюме, ще въведе система в продажбения процес, която да е лесна за следване и коригиране. Ще подобри работата на екипа Ви. Можете да зададете последователността от стъпките, които вашите служители да следват.

Софтуерът е удобен за ползване от всяка фирма, която има повече от 5 или 10 клиента. Няма да пропуснете нито един детайл или задача, защото системата ще Ви подскаже какво следва да направите. Всеки новопостъпил служител ще се включи бързо в работния процес, без да се губи много време за обучението му. А служителите в отдела ще станат взаимно-заменяеми, с цел по-голяма ефективност на труда.

Вие вероятно знаете, че е много по-лесно да се продаде на съществуващ клиент, отколкото на нов клиент. Системата ще Ви помогне да сте последователни в общуването с клиентите, и да увеличите своя бизнес. Без значение дали клиентът е нов или стар, ще получи същото внимание и грижа, за да стане лоялен. Едната от функционалностите, които са много подходящи за решаването на този проблем, е функцията Фуния. А можете да използвате и вградения Календар със задачи!

Проблем 4: Продажбите са жизненоважни. Защо тогава често пъти управителят няма лесен достъп до актуална информация за текущите потенциални клиенти, очакваните продажби и кой служител привлича най-много клиенти във фирмата?

Решение на проблема:

Мислили ли сте, че бизнесът Ви ще се съсипе, ако не сте в офиса/цеха или фабриката? Защото за много собственици на микро, малък или среден бизнес, това е ежедневие. С внедряването на ActiveBizCRM ще можете да си поемете дъх, и да отделите време за по-съществени задачи и за развитието на бизнеса си.

–  мениджърът или собственикът искат да виждат как се движат и развиват отношенията с клиентите? Задачата е лесна, защото ActiveBiz CRM Ви дава статистика в реално време. Показва прогреса от общуването с клиентите, и показва скоростта на работа на екипа по продажби. Води до по-висока продуктивност, ефективност и мотивация на екипа Ви.

Проблем 5: Работи ли ефективно продажбеният екип? Често никой не знае! А е необходима яснота на действията, прозрачност и проследимост от ръководството, оптимизиране на времето за работа и статистики.

Решение на проблема:

Използвайте своя мигновен достъп до 17-те различни вида диаграми за всяка отделна кампания, както и статистиките за работата на всеки служител. Може да ги разглеждате по часове, по постигнати резултати, по етикети и други варианти.

– Лесно се вижда кой служител е постигнал най-големи успехи, или е сключил най-много договори. Вие ще знаете кой как работи, дори и да сте извън работното си място. Ще знаете кои клиенти не подновяват договорите си, или кое е слабото място в продажбения ви процес. Ще знаете кой служител не следва най-последните Ви указания. Необходим Ви е телефон с Интернет, или някакво друго устройство, и ще следите процеса в реално време.

 – Софтуерът оптимизира работата на екип както от 2, така и от 200 човека. Служителите ще организират и отчитат лесно работата си, и ще се избегне хаосът от несистематизирана информация. Не може да се постигне яснота, прозрачност и ефективност в днешното дигитално време, като се използват недигиталните тефтери, бележки и хвърчащи листчета от миналото. Дори да сте експерти в ползването на таблиците Ексел, това средство само по себе си, вече не е достатъчно. За да успеете, трябва да се модернизирате.

Системата дава мигновен достъп до 17 вида диаграми, и много конкретна и точна информация за работата на всеки отделен служител.

Проблем 6: Почти невъзможно е възлагането на ясни отговорности и следене за резултати във взаимоотношенията с клиентите. 

Решение на проблема:

Използвайте интерактивните инструменти на ActiveBiz CRM, за да виждате статистики за бизнеса си в реално време. Това пести време, пари и … нерви. Защото Ви дава не само цифри и диаграми, а дава информация за това кой служител, каква отговорност е поел. За съжаление, всеки бизнес е почувствал на гърба си как се отразява липсата на отговорност у служителите, или още по-лошо: липсата на добра комуникация в екипа. ActiveBiz CRM дава възможност за изграждане на кампании, насочване на задачи и яснота в задълженията.

С помощта на системата, служителите Ви ще се почувстват мотивирани, защото прекият им ръководите ще “вижда”, че са били съвестни, дори когато ръководителят е отсъствал от работното си място. Системата дава справедлива и обективна обратна връзка. 

Проблем 7: Буксува набирането на нови клиенти? Нуждаете се от нов канал за достигане до нови пазари? Няма нищо по-проактивно от директната комуникация по телефона с потенциални клиенти. Дори вашият екип да се състои от само 1 човек в кол центъра, очакваме да получите много добри резултати. Функционалността Автоматизиран Кол център, с която ActiveBizCRM разполага, не е задължителна за използване. Но ви дава възможност да сте активната страна в деловите взаимоотношения.

Вграденият автоматичен Кол център дава допълнително удобство!

  • ActiveBizCRM разполага с автоматизирана функционалност – Кол център! Ако използвате тази функционалност, автоматично всички входящи и изходящи обаждания, ще се отбелязват към съответния клиент. Отделно, с кол центъра можете да наберете 10-цифрените номера на мобилните телефони само с един клик, или да отговорите на обаждане.

(Предизвикваме ви: Направете си експеримент да наберете телефонните номера на 10 клиента, като гледате номерата в тефтер или екселска таблица. Ще забележите, че процесът е бавен и изморителен, с често допускане на грешки, особено в следобедните часове. Не позволява да се провеждат активно разговори с множество клиенти за ден, намалява производителността и концентрацията, увеличава умората и времето за разговори с грешно набрани номера).

  • Проактивните обаждания са съвременният инструмент за привличане на нови клиенти, до които иначе не бихте имали достъп. Ще ви е необходим като за начало, поне 1 служител, дори на непълно работно време, за да откриете нови възможности и канали за достигане до нови клиенти.

Вече не е достатъчно да чакате клиентът да дойде при вас. В съвременното конкурентно ежедневие, за да се разраства и оцелява, бизнесът трябва да стане активната страна в деловите отношения. За това Автоматичният кол център е неизменен инструмент!

ActiveBiz CRM съдейства за решаването на тези, и още много други проблеми. В световен мащаб, CRM софтуерите са сред най-активно използваните.

Уважаеми колеги,

По европейската програма можете да получите, напълно безплатно, софтуерa ActiveBiz CRM. Ние ще подадем проектното предложение и ще ви съдействаме без допълнително заплащане по време на целия процес на протичане на проекта. Имаме солиден опит в управлението на ИКТ и на Европейски проекти.

В следващите страници ще ви покажем какви основни проблеми би разрешил ActiveBizCRM за вашия бизнес. Много може да се каже, но ще опитаме да систематизираме нашите преки наблюдения в рамките на тази брошура. Допълнителна информация ще откриете на страниците на нашия уеб-сайт. А, когато Вие самите откриете нов начин, по който ActiveBizCRM ви е спомогнал, ще се радваме да споделите с нас!

ActiveBiz CRM – вижте как ви помага да управлявате взаимоотношенията си с клиентите, и да спечелите нови такива.

(Цена 19 900лв. Без ДДС, Безплатно по Европейската програма ИКТ)

Ще се радваме да се свържете с нас за допълнителна информация.

Ако предложението ни представлява интерес за Вас, ще организираме (без допълнително заплащане от Ваша страна) подаването на документи по Европейския проект за ИКТ киберсигурност и дигитализация. Ние имаме богат опит в управлението на ИКТ проекти, и на Европейски проекти.

Ще се радваме да работим съвместно, и оставаме на разположение:

02/437 38 85: Офис с 5 паралелни линии

0897 948 215 – Светла Матева

0897 948 216 – Управител, г-н Милен Матев