Успешните продажби са в основата на всеки печеливш бизнес

Успешните продажби изискват работа в екип, и работа по система.

Когато нещата станат трудни успяват онези, които имат система

Знаете ли, че много от фирмите се свързват с потенциални клиенти максимум един-два пъти. А знаете ли, че 80% от клиентите купуват след седмия контакт? Сега разбирате колко губите, ако вашият екип по продажби не работи по система!

Екипът е този, който спечелва клиента

Работата в екип е най-важното нещо. Служител трябва да се запознае с клиента, и да го запознае с вашите продукти и услуги. Това е така нареченото “топло представяне”. Друг служител от същия тип трябва да подтикне клиента към покупка. И това е само началото на екипната работа в продажбите.

Създаването на работещ търговски екип за активни продажби, за много фирми, е непосилна задача.

Да работите с ActiveBiz CRM Системата е необходимо условие, но не е достатъчно. Вашият търговски екип ще премине при нас и обучение по техники за продажби, конкретно адаптирани за спецификата на вашата фирма. Така ще започне и активният и успешен процес на продажбите. Това е нашият начин на работа, и Успехът идва с него.

Продажби в голям мащаб са възможни само със специализация по роли на служителите

Системата ви позволява всеки етап на продажбите да е воден от различен служител. Така всеки служител може да се специализира в това, в което е най-добър. Например,

Характеристики на ActiveBiz CRM

и бизнес предимствата, които те ви дават

Фунията на продажбите

Веднага виждате дали всичко върви гладко, или отделни етапи от процеса на продажбите ви губят прекалено много клиенти.

Работа в екип

Клиентите обичат да бъдат обгрижвани. Важно е ваш служител да общува с клиента в различните етапи на продажбения процес. Това не е само носи усещането, че клиентът е важен за фирмата, но и финализира повече продажби.

Прогнозни приходи в реално време

Вижте какви финансови резултати можете да очаквате от водените в момента преговори с клиентите.

Стройна потребителска структура

Всеки ръководител на екип получава: задълбочена информация за работата на всеки негов служител, и информация за работа на целия екип по конкретната кампания.

Каденс: Стъпки за взаимодействията с клиентите

Вашите специалисти по продажби ще работят в правилната последователност докато продажбата стане факт!

Хронология

Всички взаимодействия с клиента, подредени по време, дават цялостна представа за неговите желания, възможности и най-добрият подход от ваша страна за извършване на продажбата.

Статистиките и графиките не са само за мениджъри!

Даже обратното! Много по-полезни са те за служителите, които работят на “първа линия”

Възможност за самокоригиране

Когато специалистите по продажби видят ясно от графиките, че нещата не са добре за тях, в сравнение с другите колеги, те могат да предприемат сами коригиращи действия. Това може да се случва 5-6 пъти дневно, и даже не е необходима пряката намеса на мениджъра.

Вижте голямата картинка

И служителите  от отдел продажби трябва да виждат какви са основните параметри на дадената кампания. Да не забравяме, че те са първата линия при контакта с клиента, и най-добре могат да се самокоригират, или предложат коригиращи действия на мениджърите, ако нещо не върви добре.

[smartslider3 alias="testimonial"]

Позволете на бизнеса ви да процъфтява

Бъдете лидери, а не последователи, в иновациите

Have some question or feedback?

get in touch