Успешните продажби са в основата на всеки печеливш бизнес

Успешните продажби изискват работа в екип, и работа по система.

Когато нещата станат трудни успяват онези, които имат система

Знаете ли, че много от фирмите се свързват с потенциални клиенти максимум един-два пъти. А знаете ли, че 80% от клиентите купуват след седмия контакт? Сега разбирате колко губите, ако вашият екип по продажби не работи по система!

Екипът е този, който спечелва клиента

Работата в екип е най-важното нещо. Служител трябва да се запознае с клиента, и да го запознае с вашите продукти и услуги. Това е така нареченото “топло представяне”. Друг служител от същия тип трябва да подтикне клиента към покупка. И това е само началото на екипната работа в продажбите.

Създаването на работещ търговски екип за активни продажби, за много фирми, е непосилна задача.

Да работите с ActiveBiz CRM Системата е необходимо условие, но не е достатъчно. Вашият търговски екип ще премине при нас и обучение по техники за продажби, конкретно адаптирани за спецификата на вашата фирма. Така ще започне и активният и успешен процес на продажбите. Това е нашият начин на работа, и Успехът идва с него.

Продажби в голям мащаб са възможни само със специализация по роли на служителите

Системата ви позволява всеки етап на продажбите да е воден от различен служител. Така всеки служител може да се специализира в това, в което е най-добър. Например,

Характеристики на ActiveBiz CRM

и бизнес предимствата, които те ви дават

Фунията на продажбите

Веднага виждате дали всичко върви гладко, или отделни етапи от процеса на продажбите ви губят прекалено много клиенти.

Работа в екип

Клиентите обичат да бъдат обгрижвани. Важно е ваш служител да общува с клиента в различните етапи на продажбения процес. Това не е само носи усещането, че клиентът е важен за фирмата, но и финализира повече продажби.

Прогнозни приходи в реално време

Вижте какви финансови резултати можете да очаквате от водените в момента преговори с клиентите.

Стройна потребителска структура

Всеки ръководител на екип получава: задълбочена информация за работата на всеки негов служител, и информация за работа на целия екип по конкретната кампания.

Каденс: Стъпки за взаимодействията с клиентите

Вашите специалисти по продажби ще работят в правилната последователност докато продажбата стане факт!

Хронология

Всички взаимодействия с клиента, подредени по време, дават цялостна представа за неговите желания, възможности и най-добрият подход от ваша страна за извършване на продажбата.

Статистиките и графиките не са само за мениджъри!

Даже обратното! Много по-полезни са те за служителите, които работят на “първа линия”

Възможност за самокоригиране

Когато специалистите по продажби видят ясно от графиките, че нещата не са добре за тях, в сравнение с другите колеги, те могат да предприемат сами коригиращи действия. Това може да се случва 5-6 пъти дневно, и даже не е необходима пряката намеса на мениджъра.

Вижте голямата картинка

И служителите  от отдел продажби трябва да виждат какви са основните параметри на дадената кампания. Да не забравяме, че те са първата линия при контакта с клиента, и най-добре могат да се самокоригират, или предложат коригиращи действия на мениджърите, ако нещо не върви добре.

Detheme has done great job so far

We were very impressed with the quality and speed at which tasks were accomplished. Extremely appreciative of the senior leadsership and the effectivness it has on the day to day operations of the company.

Tom Shah

Detheme has done great job so far

We were very impressed with the quality and speed at which tasks were accomplished. Extremely appreciative of the senior leadsership and the effectivness it has on the day to day operations of the company.

Tom Shah

Detheme has done great job so far

We were very impressed with the quality and speed at which tasks were accomplished. Extremely appreciative of the senior leadsership and the effectivness it has on the day to day operations of the company.

Tom Shah

Detheme has done great job so far

We were very impressed with the quality and speed at which tasks were accomplished. Extremely appreciative of the senior leadsership and the effectivness it has on the day to day operations of the company.

Tom Shah

previous arrow
next arrow
Slider

Позволете на бизнеса ви да процъфтява

Бъдете лидери, а не последователи, в иновациите

Have some question or feedback?

get in touch