Техн.Модернизация-2022г.
Проект по ОП Иновации и конкурентоспособност за БФП за закупуване на енергоспестяващо оборудване от МСП

Уважаеми колеги,

На 22.07.2022г. СТАРТИРА:

европроектът по ОП Иновации и конкурентоспособност BG-RRP-3.004 – Технологична модернизацияза Производствени предприятия!

 • БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА ПОМОЩ е в размер на до 50% от стойността на проекта;
 • отпускат се от 35 000 лв. до 700 000лв. БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ;
 • Минималната стойност на вашия проект трябва да е не по-малко от 70 000 лв.
 • Проектът е подходящ за предприятия, които работят основно в сектор ПРОИЗВОДСТВО.
 • Можете да закупите съвременни машини, с които да подобрите сегашното си производство, да затворите кръга на производствения цикъл, или да стартирате съвсем нов вид производство!
 • НЕ Е ПРОБЛЕМ, че проектът е вече стартирал! По този проект най-важното е да се посочи добре аргументирана и обоснована идея, като времето на подаване не е фактор – стига да е подадено в срок. 

I. Проектът позволява следните покупки:

1) Машини, съоръжения и оборудване, представляващи Дълготрайни материални активи – НОВИ.

2) Специализиран производствен софтуер, както и

3) Софтуер от типа на ERP, CRM и/или MOM/MES системи.

Придобитите по проекта активи трябва да представляват нови технологии с акцент върху цифровизацията на производствените процеси с оглед на разширяване на производствения капацитет и/или разнообразяване на предлаганите продукти/услуги.

Може да се закупи както отделни машини за съществуващ цех, така и комплект оборудване за нов цех.

 • Машините могат да са свързани с текущия ви бизнес.
 • Могат и да са свързани със започване на нов, различен тип бизнес от сферата на производството!

Основната цел на проекта е да се повиши ефективността на производствените процеси, да се постигне по-висока производителност, да се намалят производствените разходи и да се оптимизира производствената верига чрез предоставяне на безвъзмездни средства на МСП.

II. Какво трябва да направите ВИЕ, за да започнем работа по проекта?

1.Трябва БЪРЗО да прецените какво КОНКРЕТНО искате да си купите. Планираният актив/и трябва да отговаря на условията на проекта (трябва да е НОВ, и да допринася за дигитализацията на вашия бизнес. /Ние можем да ви консултираме/). Отново напомняме, че проектът ВЕЧЕ СТАРТИРА.

2. Трябва да вземете по 1 оферта за всяка нова машина, или софтуер, които искате да купите! Всяка оферта трябва да е придружена от техническа спецификация по образец.

Общата стойност на покупките, за да се кандидатства по проекта, трябва да е минимум 70 000 лв. В зависимост от категорията на предприятието ви, и в зависимост от оборота, който сте постигнали за изминалите три финансови години, горната граница на помощта, варира. Вижте по-долу на тази страница каква е максималната  стойност, която можете да получите БЕЗВЪЗМЕЗДНО – Или ни звъннете, за да я изчислим по телефона – 02/437 38 85.

3. Подпишете и ни върнете на имейла, договора за работа по проекта. Чрез него Вие си гарантирате, че няма да ни заплатите комисионна, докато не получите одобрение и пари.

 • Изискванията за изготвянето на офертите, както и образеца на техническата спецификация – сме изпратили на и-мейла ви. 

 • На и-мейла сме ви изпратили и подробен ВЪПРОСНИК, за да видите какво се изисква да се подготви за кандидатстване. Не се изискват много документи. Само трябва да следваме списъка, за да не изпуснем някой.

 • На вашия и-мейл сме изпратили и договора за съвместна работа по проекта. Чрез него Вие си гарантирате, че няма да ни заплатите комисионна, докато не получите одобрение и пари.

III. Как се изчислява максималният размер на помощта за Вашата фирма

Финансиране за микро предприятията:

 • може да кандидатства за безвъзмездна помощ от 35 000лв. до 180 000лв., като Максималната стойност на Безвъзмездната помощ е 100% от средноаритметичната стойност на Нетните приходи от продажби за 2019, 2020 и 2021г.
 • Изискване – нетни приходи от продажби за 2021г. – да са над 52 000лв.
 • Изискване – нетни приходи от продажби общо за 2019, 2020 и 2021г. – да са над 210 000лв.

Финансиране за малко предприятие:

 • може да кандидатства за безвъзмездна помощ от 35 000лв. до 350 000лв., като като Максималната стойност на Безвъзмездната помощ е 60% от средноаритметичната стойност на Нетните приходи от продажби за 2019, 2020 и 2021г.
 • Изисквания – нетни приходи от продажби общо за 2019, 2020 и 2021г. – над 750 000лв.
 • Изисквания – нетни приходи от продажби за 2021г. – над 187 000лв.

Финансиране за средно предприятие:

 • може да кандидатства за безвъзмездна помощ от 35 000лв. до 700 000лв., като като Максималната стойност на Безвъзмездната помощ е 25% от средноаритметичната стойност на Нетните приходи от продажби за 2019, 2020 и 2021г.
 • Изискване – нетни приходи от продажби общо за 2019, 2020 и 2021г. – над 3 000 000лв.
 • Изискване – нетни приходи от продажби за 2021г. – над 750 000лв.

IV. Кой може да участва?

 • Микро, малки и средни предприятия, които имат приключени 2019, 2020 и 2021 финансови години;
 • Предприятията трябва да са регистрирани не по-късно от 31.12.2019г.
 • Предприятия, които са в сектор производство, раздели C, J, M ,E – НО НЕ СА С код по КИД: 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.81, 10.83, 10.84, 10.91, 11.02, 11.03, 11.06, 16.10. Код 16.29 е граничен – тоест, някои дружества могат да участват, а други не могат. Можете да се свържете с нас, за да поговорим за възможностите.
 • Свържете се с нас още сега, за да поговорим за вашите нужди, и дали отговаряте на изискванията за кандидатстване по проекта

V. Какво можем да направим ние за вас?

Накратко: Да започнем работа по подготовката на проекта ОЩЕ СЕГА!

Предлагаме ви комплексно съдействие в изготвянето на вашето проектно предложение. Нашата работа включва всички дейности по изготвянето на идейния проект, времевия график, бюджета, подаване на проектното предложение в ИСУН; Подаване на междинни и окончателен отчет, искане на (авансово) плащане; Предлагаме пълно съдействие от подаването, до момента на приемане на отчета от управляващия орган, и верификацията му. Следим по 2 пъти на ден за въпроси и запитвания, докато приемат проекта. Верификацията е последната стъпка, след което проектът се счита за приключен.

VI. Кои сме ние?

Нашият екип е специализиран в работата по проекти, свързани с Ковид-мерките, както и проекти, свързани с Националния план за възстановяване и устойчивост. Дори да сте работили в миналото с квалифицирани консултанти, ви препоръчваме да използвате нашите специализирани услуги за проектите, свързани с плана за възстановяване и развитие, и Ковид-19 мерките!

Нашият екип се занимава с консултантска дейност, свързана с реализирането на европейски проекти. Работим интензивно по проекти на Министерството на икономиката (вече Министерство на иновациите), Министерство на туризма, Министерство на транспорта, Агенция по заетостта, Министерство на труда и социалната политика, както и Министерство на образованието и ИАНМСП. Работили сме по множество проекти за подпомагане, както и по останалите Ковид-мерки. Имаме богат опит в изготвянето, управлението и отчитането на проектите. Специализирали сме се по национален план за възстановяване и устойчивост. Ще се радваме искрено, ако имаме възможността да работим с вас. Ние сме надежден и всеотдаен партньор, и обикновено работим дългосрочно с нашите клиенти и партньори.

Ние ще работим съвместно с вас от първия момент, до окончателното верифициране на проекта! Свържете се с нас, за да не губим време.

С уважение,

екипът на Нетселс.БГ ООД

Телефони:  02/437 38 85, 02/493 00 70, 0897 948 215, 0897 948 216